Privātuma politika

Klienta datu apstrādes principi

Turpmāk izklāstīts ronbooks.lv klientu datu apstrādes mērķis, sastāvs, veids un klasifikācija.

Klienta datu apstrāde ir jebkāda darbība, kas tiek veikta saistībā ar Klienta datiem (t.sk. datu vākšana, uzglabāšana, organizēšana, saglabāšana, modificēšana, izpaušana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu un izguves veikšana, lietošana, pārsūtīšana, savstarpēja izmantošana, apvienošana, aizvēršana, dzēšana un iznīcināšana), lai varētu izpildīt Pārdevējs ( ronbooks.lv) savas saistības attiecībā uz klientu.


Kas ir klients?

Klients ir privāta vai juridiska persona, kas stājusies līgumattiecībās ar Biedrību Latvijas dianētikas centrs(turpmāk "Biedrība") t.i. ir iesniegusi pasūtījumu.


Kas ir klienta dati?

Klienta dati ir jebkura informācija, kādu klients ir iesniedzis Biedrībai, kas tādējādi tapusi zināma Biedrībai (piemēram, klienta vārds, telefona numurs, adrese, darījuma informācija).


Kas ir Klienta datu apstrāde?

Klienta datu apstrāde ir jebkāda darbība, kas tiek veikta saistībā ar Klienta datiem (t.sk. datu vākšana, uzglabāšana, organizēšana, saglabāšana, modificēšana, izpaušana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu un izguves veikšana, lietošana, pārsūtīšana, savstarpēja izmantošana, apvienošana, aizvēršana, dzēšana un iznīcināšana).


Kas ir Klienta datu turētājs?

Klienta datu turētājs ir Biedrība (Kr. Valdemāra 20-2, Rīga, LV-1010).


Kādi ir Klienta datu apstrādes mērķi?

Biedrība apstrādā Klienta datus sekojošiem mērķiem:

  1. Lai tiktu izpildīts pasūtījums ar Klientu;

  2. Pārkāptu vai apstrīdētu tiesību aizsardzība (piemēram, informācijas nodošana tiesā);

  3. Lai labāk izprastu Klienta vēlmes un, tādējādi, spētu piedāvāt atbilstošu augstas kvalitātes pakalpojumu

  4. Lai nosūtītu Klientam informāciju par grāmatu iegādes akcijām, speciāliem piedāvājumiem ar e-pasta starpniecību vai SMS.


Kādos gadījumos ronbooks.lv izpauž Klienta datus?

Klienta dati ir konfidenciāli. Dati netiek izpausti un nav pieejami trešajām pusēm bez iepriekšējas klienta piekrišanas, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

Biedrība ir noslēgusi līgumu par sniegtās informācijas konfidenciālu izmantošanu sadarbībā ar pasta pakalpojumu sniedzēju.