Preklīra rokasgrāmata

Preklīra rokasgrāmata

Īss apraksts: Grāmatā aprakstītas 15 pašanalīzes darbības, kuras vērstas uz to, lai uzlabotu savu pašnoteikšanos.Kā arī grāmatā izlaistīsiet dažas esejas, kurās detalizēti aprakstīts cilvēka ideālais stāvoklis.Grā... Подробнее
* Valoda:
Vāku veidi:
Lasīt fragmentu: Ir pieejams
17.00€

Grāmatā aprakstītas 15 pašanalīzes darbības, kuras vērstas uz to, lai uzlabotu savu pašnoteikšanos.Kā arī grāmatā izlaistīsiet dažas esejas, kurās detalizēti aprakstīts cilvēka ideālais stāvoklis.

Grāmatā tiek paskaidrots, kāpēc fiksējas cilvēka uzvedības šablons, kāpēc šķiet, ka no paradumiem nav iespējams atbrīvoties, kāpēc pagātnē pieņemtie cilvēka  lēmumi ir vairāk ietekmē viņu, nekā šodienas pieņemtie lēmumi. Kāpēc cilvēks saglabā tagadnē to negatīvo pieredzi, ko viņš ieguvis pagātnē?

Tas viss ir skaidri izklāstīts Attiecību tabulā - unikāls atklājums, kura papildina Habarda cilvēka novērtēšanas tabulu. Attiecību tabulā tiek aprakstīts ideāls cilvēka esības stāvoklis, kā arī dažādas cilvēka attiecības pret dzīvi un kā viņš uz to reaģē.

"Preklīra rokasgrāmatu"izmanto kopā ar grāmatu "Pašanalīzi", lai veiktu sev pašanalīzes darbības.

"Preklīra rokasgrāmata" - ir leģendāra pašanalīzes rokasgrāmata, kas simbolizē pāreju no Dianētikas uz Saentoloģiju. Šeit ir aprakstīti atklājumi, kas parāda , ka eksistē  DZĪVES PĒCTECĪBA — mehānisms, kuru izmanto katrs indivīds pārņemot mirušā vai aizgājuša cilvēka nespēju un pārstāj dzīvot savu dzīvi. Tādējādi šeit ir izklāstīti veidi , kā atbrīvoties no visa, kas ir tevī , bet tas tas neesi Tu.


Lūk , ko jūs atradīsiet šajā grāmatā:

  1. plašas esejas, kas sniedz pilnīgu cilvēka ideāla stāvokļa aprakstu:

  2. cilvēka mērķi un kāpēc tā izdzīvošana ir atkarīga no fiziskās pasaules iekarošanas;

  3. cilvēka prāts, kā tas darbojas un kāds ir viņa mērķis
  4. kontrolējošais centrs ir prāta vienība,"apzināta apzināšanās", un kā tā darbojas kā CĒLONIS attiecībā pret ķermeni un apkārtējo vidi;

  5. L.Rona Habarda izstrādātā Attiecību tabula - milzīgs atklājums, kas papildina Habarda cilvēka novērtēšanas tabulu un skaidro cilvēka reakciju dzīvē;

  6. piecpadsmit pašanalīzes darbības, pateicoties kurām indivīds no stāvokļa "SEKAS" pāriet stāvoklī "CĒLONIS". Tās ir jaudīgas darbības, un nav brīnums, ka šī grāmata ir zināma kā grāmata, kas rada brīnumus;

  7. kā arī definīcijas, loģikas un aksiomas, kas dod pamatu zināšanu apgūšanai un fundamentāliem principiem, kas skaidro, ko dara pati dzīve.


"Preklīra rokasgrāmatu"izmanto kopā ar grāmatu "Pašanalīzi", lai veiktu sev pašanalīzes darbības.